Til medlemmene i Vålerenga Amerikansk Fotball

Det innkalles herved til årsmøte den 28.02.2018 kl 1800 i klubbens lokaler på Jordal. Tale- og stemmerett samt valgbarhet på årsmøtet er begrenset til betalende medlemmer i klubben som har fylt 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.02.2018. Eventuelle saker sendes til styret@viftrolls.com.

Fullstedig sakliste legges ut en uke før årsmøtet og sakspapirene gjøres tilgjengelige på forespørsel.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret