Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 7. juni kl. 18:00 i klubbhuset på Jordal

 

Saker til behandling:

– Valg av leder, nestleder og 1 styremedlem

 

Stemme- og talerett er begrenset til klubbens medlemmer over 15 år.