Vi har vært så heldige å ha mottatt støtte fra Magnus Asp i ASP Eiendom. Det er penger som kommer veldig godt med. Tusen takk for deres bidrag. Pengene vil bli øremerket til treningsleir senere i år.