Det innkalles herved til årsmøte den 26.02.2019 kl 1800 i Brakka på Valle.

Tale- og stemmerett samt valgbarhet på årsmøtet er begrenset til betalende medlemmer i klubben som har fylt 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19.02.2019. Eventuelle saker sendes til styret@viftrolls.no.

Fullstendig sakliste legges ut en uke før årsmøtet og sakspapirene gjøres tilgjengelige på forespørsel.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte.