Innkalling til årsmøte 2020 i Vålerenga Amerikansk Fotball

Torsdag 13.02.2020 kl. 19:30 – Kantinen i Vallhall

Det innkalles herved til årsmøte 2020 den 13 februar 2020 kl. 19.30 i kantinen i Vallhall.

Tale- og stemmerett samt valgbarhet på årsmøtet er begrenset til betalende medlemmer i klubben som har fylt 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 30 januar 2020. Eventuelle saker sendes til styret@viftrolls.no.

Fullstendig sakliste legges ut en uke før årsmøtet og sakspapirene gjøres tilgjengelige på forespørsel.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret

Vålerenga Trolls