Det innkalles herved til årsmøte 2021 onsdag 10. mars kl. 19.00. Møtet vil bli gjennomført på Zoom Meeting.

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/68057053105?pwd=QzVEci9nZDIrN0NGYytqVE96eTV4dz09
Meeting ID: 680 5705 3105
Passcode: 432397
Saksliste Årsmøte 2021

Tale- og stemmerett samt valgbarhet på årsmøtet er begrenset til betalende medlemmer i klubben som har fylt 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. mars 2021. Eventuelle saker sendes til styret@viftrolls.no. Fullstendig sakliste legges ut en uke før årsmøtet og sakspapirene gjøres tilgjengelige på forespørsel.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret
Vålerenga Trolls