Til medlemmene i Vålerenga Amerikansk Fotball

Innkalling til årsmøte 2022 i Vålerenga Amerikansk Fotball

 

Det innkalles herved til årsmøte 2022 torsdag 3. mars kl. 19.30 i kantinen på Valhall.

 

Tale- og stemmerett samt valgbarhet på årsmøtet er begrenset til betalende medlemmer i klubben som har fylt 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar 2022.
Eventuelle saker sendes til styret@viftrolls.no.

Fullstendig sakliste legges ut en uke før årsmøtet og sakspapirene gjøres tilgjengelige på forespørsel.


Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

styret

Vålerenga Trolls