Til medlemmene i Vålerenga Amerikansk Fotball

Innkalling til årsmøte i Vålerenga Amerikansk Fotball 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Vålerenga Trolls.

Årsmøtet avholdes torsdag 2. mars, kl 18.00 på Klubbhuset på Jordal, Jordalgata 12.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 16. februar til styret@viftrolls.no

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesidene og alle saksdokumenter kan sendes ved henvendelse på e-post til styret@viftrolls.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vålerenga Trolls i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret