Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet i Vålerenga Trolls 2023

Klubbhuset Jordal, torsdag 2. mars 2022 kl. 18.00 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle:

9.1 Idrettslagets regnskap

9.2 Styrets økonomiske beretning

9.3 Revisors beretning

 1. Behandle forslag og saker.
  Ingen forslag eller saker
 2. Fastsette medlemskontingenter for 2024:
  1. Aktive spillere kr. 300
  2. Spillere 13 år og yngre kr. 100
  3. Ikke spillere og trenere kr. 100
  4. Familiemedlemskap kr.750

Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene

 1. Vedta idrettslagets budsjett.
 2. Foreta følgende valg til styret:

Hele styret stiller til gjenvalg og det foreslås følgende:

 1. Pia Søndergaard gjenvelges som leder
 2. Mette Wenli gjenvelges som nestleder
 3. Tor Nordby gjenvelges som sportslig leder
 4. Maria Singian gjenvelges som økonomi- og medlemsansvarlig
 5. Lene Bjørgan gjenvelges som styremedlem
 6. Atle Haaland gjenvelges som styremedlem
 7. Christian Sætherhagen gjenvelges som styremedlem
 8. Andre valg:
 9. Representant og vararepresentant til hovedstyret ved navns nevnelse.
 10. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
 11. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 12. Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og et varamedlem.
 13. Revisorer

 

 1. Utnevnelse av lagledere for:
  1. U14
  2. U17
  3. Damer
  4. Senior
 1. Eventuelt

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Årsberetning
 • Regnskap i revidert stand
 • Styrets forslag til budsjett

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@viftrolls.no

 

Med vennlig hilsen

Styret