MELD DEG INN!

Vi i Vålerenga Amerikansk Fotball benytter Norges Idrettsforbund sin løsning for administrasjon av medlemmer. Ønsker du å melde deg inn i klubben, trykk på lenken under.

BLI MEDLEM

INFORMASJON TIL MEDLEM

For å sikre at medlemmer er kjent med kostnadene for deltakelse i klubben og for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi for klubben, må medlemmet (og ev. foresatte) gjøre seg kjent med følgende informasjon:

KOSTNADER FINNER DU OGSÅ UNDER «BLI MEDLEM»

kr. 300,-    Medlemsavgift (Utsendelse i årlig i januar eller ved innmelding)

kr. 1.100,-/kr 550,- (kr.750,- for de under 19 år) Konkurranse-/treningslisens og forsikring sendes ut av Norges Amerikanske Idretters Forbund

kr. 4200,- Treningsavgift  i året. Sendes ut pr. måned hvis ingen annen beskjed er gitt.

 

  • Ved innmelding betales medlemsavgift og treningsavgift for inneværende år. Treningsavgiften er løpende og vil påløpe frem til utmelding. Ved utmelding vil det påløpe tre (3) måneders oppsigelsesperiode på treningsavgiften.
  • Satsene for medlemsavgift fastsettes årlig av klubbens årsmøte, som også kan legge føringer for treningsavgiftens størrelse. Styret kan vedta endringer i treningsavgiftene, som i så fall kommuniseres på klubbens nettsider. Lisensavgiften fastsettes av Norges Amerikanske Idretters Forbund.
  • Det vil kunne gjelde ulike satser for treningsavgift på ulike alderstrinn. Spillere som deltar i høyere aldersgruppe betaler treningsavgift for det laveste alderstrinnet de har lov til å delta på.
  • Fakturaer som ikke blir betalt blir oversendt Kredinor som håndterer purringer og inkasso for klubben.
  • Har du problemer med å betale treningsavgiften ber vi deg ta kontakt med klubben for å høre hvilke støtteordninger som finnes.

Utmelding fra klubben må skje skriftlig til styret@viftrolls.no, alternativt per vanlig post.

Å slutte å møte opp på trening gjelder derfor ikke som utmelding.

Ved utmelding betales medlemskontingent man melder seg ut. I tillegg vil det påløpe tre (3) måneders oppsigelsesperiode på treningsavgiften. Utmeldingsdatoen er datoen utmelding er sendt.

  • Får du ikke svar innen en uke; vær vennlig å sende utmeldingen på nytt.
  • Treningsavgift må betales inntil medlemmet er utmeldt.
  • Dersom medlem ikke har tilgang på mail, kan utmelding sendes i brevs form til:

Vålerenga Amerikansk Fotball

PB 51 Vålerenga

0626 Oslo

 

Ethvert medlem er underlagt Norges Idrettsforbunds (NIF), Norges Amerikanske Idretters Forbunds (NAIFs) lover og bestemmelser. Merk at dette også inkluderer forbundenes anti-dopingbestemmelser. Klubben viser nulltoleranse for all bruk av dopingpreparater.