MELD DEG INN!

Vi i Vålerenga Amerikansk Fotball benytter Norges Idrettsforbund sin løsning for administrasjon av medlemmer. Ønsker du å melde deg inn i klubben, trykk på lenken under.

BLI MEDLEM

INFORMASJON TIL MEDLEM

For å sikre at medlemmer er kjent med kostnadene for deltakelse i klubben og for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi for klubben, må medlemmet (og evt foresatte) gjøre seg kjent med følgende informasjon:

KOSTNADER FINNER DU OGSÅ UNDER «BLI MEDLEM»

300,-    Medlemsavgift                                           (Utsendelse i januar)

1050,-  (kr. 850,- for de under 19 år)                   Lisens og forsikring Sendes ut av Norges Amerikanske Idretters Forbund

7000,- Treningsavgift i året                                   Utsendelse pr. måned

 

  • Ved innmelding betales medlemsavgift og treningsavgift for inneværende år. Treningsavgiften for kun andre halvår betales for nye medlemmer som melder seg inn etter 1. juli
  • Satsene for medlemsavgift fastsettes årlig av klubbens årsmøte, som også kan legge føringer for treningsavgiftens størrelse. Styret kan vedta endringer i treningsavgiftene, som i så fall kommuniseres på klubbens nettsider. Lisensavgiften fastsettes av Norges Amerikanske Idretters Forbund.
  • Det vil kunne gjelde ulike satser for treningsavgift på ulike alderstrinn. Spillere som deltar i høyere aldersgruppe betaler treningsavgift for det laveste alderstrinnet de har lov til å delta på.
  • Fakturaer som ikke blir betalt blir oversendt Kredinor som håndterer purringer og inkasso for klubben
  • Har du problemer med å betale treningsavgiften ber vi deg ta kontakt med klubben for å høre hvilke støtteordninger som finnes. Ta også en titt på www.paybacknorge.no

Utmelding fra klubben må skje skriftlig til styret@viftrolls.no, alternativt per vanlig post. Å slutte å møte opp på trening gjelder derfor ikke som utmelding. Ved utmelding betales medlemskontingent og treningsavgift til og med det året man melder seg ut. Utmeldingsdatoen er datoen utmelding er sendt.

  • Får du ikke svar innen en uke; vær vennlig å sende utmeldingen på nytt.
  • Treningsavgift må betales inntil medlemmet er utmeldt.
  • Dersom medlem ikke har tilgang på mail, kan utmelding sendes i brevs form til:

Vålerenga Amerikansk Fotball

PB 51 Vålerenga

0626 Oslo

 

Ethvert medlem er underlagt Norges Idrettsforbunds (NIF), Norges Amerikanske Idretters Forbunds (NAIFs) lover og bestemmelser. Merk at dette også inkluderer forbundenes anti-dopingbestemmelser. Klubben viser nulltoleranse for all bruk av dopingpreparater.